Kotizacija i plaćanje

Kotizacija

  • Kotizacija je obavezna za radove prihvaćene za objavljivanje i uplaćuje se prije početka konferencije u iznosu 70€ po radu, a za studente postdiplomskih i doktorskih studija 40€ po radu.
  • Jedan autor (kao jedini autor) može imati najviše dva rada na konferenciji.
  • Kotizacija se plaća po svakom radu, prihvaćenom za objavljivanje.

Uplatom kotizacije za rad prihvaćen za objavljivanje, jednom autoru/koautoru obezbjeđeno je i sljedeće:  štampani materijali za konferenciju COAST, koktel – Hotel „HUNGUEST HOTEL SUN RESORT“, svečana večera - Hotel „HUNGUEST HOTEL SUN RESORT“ i turistička ekskurzija (obilazak Bokokotorskog zaliva). Ostali učesnici konferencije koji žele da imaju obezbjeđeno prethodno navedeno, plaćaju sopstvenu kotizaciju.


Uplate kotizacije

Uplate za kotizacije se vrše:

  • Za uplate iz inostranstva:

NLB Banka AD Podgorica

USER: FAKULTET ZA MENADZMENT

Žiro račun u međunarodnom platnom prometu: ME25530005010016650734

Svrha uplate: Kotizacija za konferenciju COAST 2022

Upustvo za plaćanje iz inostranstva, možete preuzeti ovdje.

 

  • Za uplate u Crnoj Gori:

NLB Banka AD Podgorica

USER: FAKULTET ZA MENADZMENT

Žiro račun u nacionalnom platnom prometu: 530-53543-16

Svrha uplate: Kotizacija za konferenciju COAST 2022