Cilj konferencije

Međunarodna konferencija o savremenim dostignućima u nauci i tehnologiji (CONFERENCE ON  ADVANCES  IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - COAST), od 29. maja do 01. juna 2024. u Herceg Novom u Crnoj Gori, ima za cilj da okupi akademsku zajednicu, istraživače i naučnike radi razmjene informacija, iskustava i rezultata istraživanja o svim aspektima specijalizovanih i interdisciplinarnih oblasti. Konferencija pruža priliku svima da se umreže, razmijene ideje i predstave svoja istraživanja međunarodnoj zajednici. Podstiče se i rasprava o najnovijim inovacijama, dostignućima, trendovima, praktičnim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju u tim oblastima.

Na Konferenciji se prezentuju savremeni naučni i stručni rezultati, organizuju rasprave i pregledna predavanja, prezentuju razvojni i proizvodni projekti i programi. Rad na Konferenciji će se odvijati u okviru autorskih sekcija, plenarnih predavanja, okruglih stolova i prezentacija.

 

Teme konferencije:

 • Inženjerstvo, tehnologija i materijali
 • Računarstvo i informacione tehnologije
 • Biologija, fizika, hemija, matematika
 • Medicinske, biomedicinske i farmaceutske nauke
 • Ekonomija, menadžment, turizam i hotelijerstvo
 • Pravne i političke nauke, sociologija, psihologija,
 • Humanističke nauke: filozofija, filologija, istorija, teologija
 • Održivi razvoj, ekologija, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • Edukacija, online edukacija - eLearning

 

Jezik

Zvanični jezici konferencije su engleski jezik i jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

 

NAPOMENA: Obratite pažnju da se u gornjem desnom uglu sajta nalaze ikonice za odabir jezika.

 

Radovi mogu biti prezentovani u okviru sljedećih sesija:

 • Plenarna predavanja (30 min),
 • Usmene prezentacije (15 min),
 • Poster prezentacije (maksimalne dimenzije postera 0.9m x 0.9m)
 • Virtuelne prezentacije: online (preko video linka) ili offline.

 

Rad konferencije će biti organizovan u okviru tematskih sekcija. Rad sekcija će biti objavljen u Programu konferencije COAST datom na sajtu konferencije.