Program konferencije

Rad konferencije će biti organizovan u okviru tematskih sekcija. Rad sekcija će biti objavljen u Programu konferencije COAST 2022  datom na sajtu konferencije. 

 

Program konferencije COAST 2022  u .pdf formatu, možete preuzeti ovdje.

 

Video-projektor sa računarom su na raspolaganju. PowerPoint prezentacije, snimljene na USB memoriji, treba dati na početku sesije.