Program konferencije

Rad konferencije će biti organizovan u okviru tematskih sekcija. Rad sekcija će biti objavljen u Programu konferencije COAST datom na sajtu konferencije. 

 

Preliminarni Program konferencije COAST 2024, je dostupan ovdje.

 

Video-projektor sa računarom su na raspolaganju. PowerPoint prezentacije, snimljene na USB memoriji, treba dati na početku sesije.