Uputstva za autore i rokovi

1. Prijava učešća (dostavljanje sažetka/abstract rada)

Prijava autora za konferenciju se vrši slanjem sažetka rada na e-mail: conference.coast@gmail.com.

Broj riječi sažetka je 100-250 riječi.

Forme sažetka radova, zavisno od jezika na kome se piše rad, mogu se preuzeti na linkovima: Forma sažetka rada ili Abstract template in English.

Naučni odbor obavještava autore o statusu Sažetka/Abstract.


2. Kompletni radovi

Radovi se šalju na na e-mail: conference.coast@gmail.com.

Forme za kompletne radove, zavisno od jezika na kome se piše rad, mogu se preuzeti na linkovima: Forma kompletnog rada ili Full paper template in English.

Broj strana kompletnog rada je 4-10.

Autori  snose punu odgovornost za originalnost i sadržaj vlastitih radova.

Selekcija kompletnih radova se vrši na osnovu recenzija dva recenzenta iz oblasti iz koje je rad. Naučni odbor konferencije će obavijestiti autore o rezultatima recenziranja. 

3.  Svi pozitivno recenzirani kompletni radovi, za koje je uplaćena kotizacija, biće objavljeni u dva posebna zbornika: Zborniku sažetaka radova i Zborniku radova, pri čemu svaki od njih ima sopstveni ISBN.

Zbornik sažetaka radova biće publikovan prije konferencije (na raspolaganju i printana i online vezija), a Zbornik radova  poslije konferencije (online verzija).


4. Maksimalne dimenzije postera 0.9m x 0.9m. Obaveza autora je da donese poster sa sobom.


5. Radovi mogu biti prezentovani u okviru sljedećih sesija:

  • Plenarna predavanja (30 min),
  • Usmene prezentacije (15 min),
  • Poster prezentacije (maksimalne dimenzije postera 0.9m x 0.9m),
  • Virtuelne prezentacije: online (preko video linka) ili offline.

6. Rokovi

Rok za prijavu učešća (dostavljanje sažetka rada) – 20. januar 2024. 01. april 2024.

Obavještenje o statusu Sažetka – 01. februar 2024. 10. april 2024.

Rok za dostavljanje kompletnog rada – 15. mart 2024. 20. april 2024.

Obaveštenje o statusu kompletnog rada – 15. april 2024. 30. april 2024.

Uplata kotizacije – 20. april 2024. 01. maj 2024.

Preliminarni program konferencije – 10. maj 2024.

Realizacija konferencije od 29. maja do 01. juna 2024.

Zbog velikog interesovanja produženi su prvobitno definisani rokovi.